Głównie o poznańskim Zwierzyńcu z końca XIX w. Dużo o przyrodzie. Trochę o Poznaniu, nieco o rejonie kaliskim.
Blog > Komentarze do wpisu
155. Milu - jeleń Chin

Okazały jeleń milu (Elaphurus dawidianus) występował niegdyś na nizinnych i bagnistych terenach północnych Chin, został doszczętnie wytępiony w jego naturalnym środowisku przed kilkoma wiekami. 

Milu Jeleń milu jest głównie trawożerny, chętnie żywi się roślinami wodnymi. Fotografia  z krakowskiego Zoo, 2010 r.

W latach 1865-1869 francuski misjonarz Armand Dawid przebywając we wschodniej Azji dowiedział się, że w Pekinie w parku cesarstwa Nan-Haitsu, położonym kilka kilometrów za miastem, trzymano święte zwierzęta. Mimo ostrych zakazów, ominąwszy cesarskie straże ojciec Dawid wspiął się na mur który otaczał park. Oprócz znanych mu zwierząt, zauważył tam stado około 120 sztuk jeleni, niepodobnych do żadnego z czterech, tj. do jelenia, krowy, konia ani do kozy. Niektóre ich cechy były jednak zbliżone do cech tych zwierząt. Zwierzę to potocznie nazywano milu.

Dawid zdobył poroże i dwie skóry milu i przesłał te cenne trofea do paryskiego muzeum. Europę szybko obiegła wiadomość, że w cesarskim parku w Pekinie żyje nieznany gatunek jeleni. Pierwsza para żywych milu otrzymała Francja. Nie przeżyły one jednak transportu, po zbadaniu ich zwłok opublikowano w 1866 r. artykuł o milu, nazywając ten gatunek na cześć ojca Dawida. Dzięki staraniom poszczególnych ambasadorów w Chinach następne żywe milu przybyły szczęśliwie do różnych krajów, m. in. dwie pary dotarły do Anglii, gdzie roztoczył nad nimi opiekę książę Bedford.
W 1895 r. wskutek powodzi powstała duża wyrwa w murze okalającym cesarski park i kilka milu zdołało wydostać się poza jego obręb. Zostały jednak szybko zabite i zjedzone przez okolicznych głodujących mieszkańców. Podczas powstania bokserów w 1900 r. na teren parku wtargnęli powstańcy, zabijając wszystkie jelenie, oprócz jednej samicy. Okazało się, że była ona jedynym okazem ocalałym na terytorium Chin. Po kilku miesiącach samica padła.

Milu
Okres godowy przypada od VI-VIII. W walce samce używają zarówno poroża, kopyt jak i zębów. Zoo Kraków - fotografia z 2010 r. 

Żmudną pracę hodowlaną podjął książę Bedford, lokując swoje dwie pary wraz z potomstwem w parku w Woburn Abbey. Po 70-letnim wysiłku hodowlanym pogłowie milu w 1970 r. wynosiło 550 sztuk w 66 kolekcjach, w tym 61 osobników w ogrodach zoologicznych całego świata. Największa kolekcja, bo aż 292 sztuki, znajdowała się w parku w Woburn Abbey.

W 1985 r. jelenie milu powróciły na wolność, zamieszkują leśne rezerwaty w Chinach.

Bibliografia:
1. A. Gucwiński, W. Strojny, Znajomi z Zoo, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1986.
Źródło:
1. Tablica dydaktyczna Zoo w Krakowie.
2. Zoo Kraków 

piątek, 15 lutego 2013, starezoo

Polecane wpisy