Głównie o poznańskim Zwierzyńcu z końca XIX w. Dużo o przyrodzie. Trochę o Poznaniu, nieco o rejonie kaliskim.
Blog > Komentarze do wpisu
91. Sylwetki ogrodów zoologicznych - Zoo w Krakowie

Fundacja - Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie
adres: ul. Kasy Oszczędności Miasta Krakowa 14, 30-232 Kraków
data otwarcia: 6. 07. 1929 r.
powierzchnia: 20 ha. 

Ogród Zoologiczny w Krakowie, założono w miejskim kompleksie leśnym, zwanym Lasem Wolskim, położonym około 10 km na zachód od centrum Krakowa. Gęsto zarosły teren o zespole dębowo-bukowo-świerkowym zapewnia większości zwierząt dobre warunki zdrowotne.

Krakowskie Zoo prezentuje około 1500 sztuk zwierząt, przedstawicieli ponad 260 gatunków (122 z nich to gatunki ginące i zagrożone wyginięciem).

Galeria zdjęć
(fotografie wykonane dnia 2010.08.24)

Czerwonaki Zoo Kraków
Czerwonak - zamieszkuje tereny nad morzem Śródziemnym, w Azji środkowej i południowej oraz w Afryce. Gatunki pokrewne występują w Ameryce. Pożywienie - wodne bezkręgowce. W Zoo częsty jako ptak bardzo dekoracyjny. 

Ibis szkarłatny
Ibis szkarłatny

Ararauna
Ararauna zwyczajna (Ara ararauna) - ich ojczyzną jest Ameryka Południowa. Nastrój papug rozpoznajemy po rozwarciu źrenic oka.

Serwal
Serwal - zamieszkuje sawanny i stepy Afryki na południe od Sahary. Poluje na gryzonie, ptaki, jaszczurki, węże i owady.

Pantera śnieżna
Irbis (pantera śnieżna).

Addaks
Addaks (Addax nasomaculatus) zwany także antylopą Mendesa jest największym zwierzęciem zamieszkującym najbardziej suche rejony Sahary. Należy do gatunku zwierząt ginących. Zarówno samice, jak i samce posiadają charakterystyczne skręcone rogi wygięte do tyłu. Bardzo dobrze znosi wielomiesięczny brak wody. Stada tych antylop są małe o liczebności do 20 sztuk. Najczęściej prowadzone są przez doświadczonego samca - przewodnika, domunującego nad całym stadem. Okres godowy występuje krótko raz lub dwa razy do roku.

Hipopotam karłowaty
Hipopotam karłowaty - od roku 1933 objęty międzynarodową ochroną gatunków ginących.

Bibliografia
1. "Ogrody Zoologiczne" K. Łukaszewicz.
2. Ogród Zoologiczny w Krakowie - informator, 2008. 
3. "Krakowski Ogród Zoologiczny" J. Skotnicki, 2011.
4. Zoo Krakowskie, (Czerny, Myjak, Koziarz) 1968 r. 

niedziela, 19 sierpnia 2012, starezoo

Polecane wpisy