Głównie o poznańskim Zwierzyńcu z końca XIX w. Dużo o przyrodzie. Trochę o Poznaniu, nieco o rejonie kaliskim.
Blog > Komentarze do wpisu
34. Niemiecki dyrektor Zoo - Robert Jaeckel

Robert Jaeckel (*1851 - †13 V 1907) - niemiecki dyrektor Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu w latach 1883 – 1907.

Pochodził z zamożnej rodziny kupieckiej, był radcą miejskim, a w Zarządzie Stowarzyszenia Ogród Zoologiczny pełnił funkcję skarbnika. Nowatorskie pomysły i ambicja Jaeckela spowodowały, że wkrótce zaczął dążył do objęcia wyłącznego kierownictwa Zoo, co napotykało opór innych członków Zarządu. 

W 1883 roku postępowanie Jaeckela doprowadziło go do upragnionego celu. Nazywano go powszechnie „niemieckim dyrektorem”.
W czasie swego urzędowania zajął się uporządkowaniem i upiększeniem obu części ZOO (części zoologicznej i restauracyjnej) dbając przede wszystkim o bogatą i starannie pielęgnowaną oprawę zieleni. Sprzyjała temu duża liczba starych drzew, szczególnie w dawnym ogrodzie restauracyjnym. Na terenie zwierzyńca została wtedy zbudowana m. in. słoniarnia, małpiarnia, pomieszczenia dla małych drapieżników, strusi i inne. Zgodnie z panującą wówczas modą, budynki dla zwierząt egzotycznych miały pretensjonalne zdobione fasady i były często wieńczone kopułami.

Dziełem Jaeckela jest też grota z alpinarium, pod którym znajdują się klatki dla niedźwiedzi. W ogromnej wolierze eksponowano przez wiele lat mewy i ptaki brodzące. Koncepcja budowli miała przypominać „Błękitną Grotę” na wyspie Capri, realizacji zaprojektowanego przez Jaeckela projektu, podjęli się dwaj architekci – Böhmer i Preul, którzy ukończyli go w czasie zaledwie jednego roku. 14 kwietnia 1906 roku nastąpiło otwarcie groty.

Robert Jaeckel zmarł po długiej i ciężkiej chorobie w dniu 13 maja 1907 roku, ukończywszy zaledwie 56 lat. Ze względu na zły stan zdrowia już od połowy 1906 roku nie zajmował się czynnie sprawami Zoo.

Pamięć o Jaeckelu do dziś podkreśla dzieło znanego rzeźbiarza Augusta Gaula: statua lwa z medalionem na cokole, znajdująca się w części parkowej Starego Zoo. Pomnik ten ufundowany został przez mieszkańców Poznania w 1910 roku.

Bibliografia:
Ogród Zoologiczny w Poznaniu - PWN 1975
125 lat Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu - Panoptikos 1999

piątek, 11 listopada 2011, starezoo

Polecane wpisy